metalenDr.Ir. A.M. Diederen, Senior Scientist bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), waarschuwt in een opiniestuk dat de schaarste aan metalen binnen enkele decennia tot grote tekorten zal leiden. Tenminste, bij ongewijzigd beleid.

“Een aantal metalen is nu al schaars: de behoefte is groter dan de productiecapaciteit,” zegt hij. “De productiecapaciteit kan niet zomaar worden opgeschroefd: het kost namelijk steeds meer energie om uit steeds lagere ertsgraden metalen te winnen. Recycling kan het gat tussen vraag en aanbod niet overbruggen: door de groeiende consumptie dient er jaarlijks nieuw materiaal in omloop te komen. Intensievere recycling kost bovendien óók meer energie!”

Schaarste van één of van enkele metalen leidt nog niet meteen tot grote problemen, omdat een dergelijk metaal dan gewoon vervangen wordt door een ander metaal (substitutie). Het probleem wordt wél ernstig als tientallen metalen samen schaars worden.

Eén van de door A.M.Diederen voorgestelde oplossingsrichtingen is om de schaarse metalen zoveel mogelijk te vervangen door de minst schaarse metalen, ook wel de ‘Elements of Hope’ genoemd. Daardoor blijven de schaarse metalen beschikbaar voor toepassingen waarvoor geen substitutie mogelijk is.

“Zonder zo’n overstap zijn grootschalige transities naar een duurzamere economie kansloos: zo zijn er bijvoorbeeld nog geen goede substituten beschikbaar voor efficiënte en in massa geproduceerde zonnepanelen, katalysatoren, accu’s, elektrische aandrijvingen, brandstofcellen, mobiele elektronica, computerchips en vlakke beeldschermen. En zonder overstap van schaarse naar minder schaarse metalen wordt ook de wereldwijde energieschaarste verder verergerd, omdat de energiesector een van de grootste metaalverbruikers is.”

Dergelijke grootschalige transitie zal veel tijd vergen. Daarom moet er zonder verwijl aan worden begonnen, besluit hij. << (KV) (foto Stockwatch)

ACHTERGROND
Een meer exhaustieve tekst (met studieresultaten) van Dr. Ir. A.M. Diederen vindt u op www.tno.nl/downloads/Metal_minerals_scarcity.pdf .<<