InnovatieUit de jaarlijkse rapportage van de Arbeidsmarktmonitor blijkt onder andere dat bedrijven vakkrachten proberen te behouden in crisistijden en dat bedrijven sociaal en technisch blijven innoveren. De Arbeidsmarktmonitor is een initiatief van A+O Metalektro. Het jaarlijks onderzoek dat voor de zevende keer is gehouden, geeft inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen op de personeelsgebied in de Metalektro. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in een rapportage, gevolgd door een ‘Agenda voor de Toekomst’ met aanbevelingen. Dit biedt bedrijven handvatten voor het ontwikkelen van hun toekomststrategie.  
 
Vergrijzing
Uit het rapport blijkt dat de flexibele schil van uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en de personeelsleden met een tijdelijke aanstelling de eerste klappen heeft opgevangen. Bedrijven proberen het vaste personeel, met name de vakkrachten te behouden. De bedrijven hebben geleerd van de krapte aan vakmensen in de afgelopen jaren. Bovendien is twintig procent van de werknemers in de sector 50 jaar of ouder en verwacht driekwart van de bedrijven binnen vijf jaar problemen te krijgen met de vervanging van vertrekkende werknemers. Daarnaast neemt het aantal leerlingen van technische opleidingen af.
 
Opvallend is verder dat een kwart van de bedrijven werk terughaalt wat tijdens de hoogconjunctuur werd uitbesteed. Veel bedrijven hebben te maken met een terugloop in productie of totale vraaguitval. De opengevallen uren worden momenteel vaak opgevuld via de wtv-regeling/deeltijd-ww, gecombineerd met opleiden en bijscholen. Het meedraaien op andere afdelingen gebeurt ook regelmatig om een bredere inzetbaarheid binnen het bedrijf te krijgen en om medewerkers zelfstandiger te laten werken.
 
Innovatie
Ondanks de crisis blijven bedrijven wel werken aan hun concurrentiepositie en blijft het innovatievermogen hoog. Een op de vijf bedrijven heeft innovatie ingebed in de bedrijfstrategie en vier op de tien bedrijven wil binnen vijf jaar innovatiegericht werken.
 
ROA
Het Arbeidsmarktmonitoronderzoek wordt gehouden door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkten (ROA). Twee keer per jaar worden vragen voorgelegd aan het werkgeverspanel. De vragen hebben betrekking op onderwerpen als in- en uitstroom van personeel, werving en selectie en sociale- en technische innovatie. Het rapport en een samenvatting hiervan met de Agenda voor de Toekomst zijn te downloaden op de site van A+O Metalektro: www.ao-metalektro.nl/download