abpDe grote pensioenfondsen in Nederland hebben hun financiële positie in de afgelopen maanden verbeterd. Ze profiteerden vooral van een opleving op de aandelenmarkten en een stijging van de rente, waardoor zij gemakkelijker aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen.Dit blijkt uit cijfers die het ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfondsen in de metaalsector woensdag hebben bekendgemaakt.

ABP, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, behaalde in het afgelopen halfjaar een beleggingsrendement van 4,5 procent. Mede daardoor was de zogenoemde dekkingsgraad eind juni gestegen naar 98 procent, tegen 90 procent eind vorig jaar.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank eist een minimaal niveau van 105 procent. Door de sterke val van de aandelenkoersen vorig jaar zijn pensioenfondsen daar massaal onder gezakt. ABP bereikte in februari dit jaar een dieptepunt van 83 procent.
PMT, het pensioenfonds voor metaal en techniek, had eind vorige maand een dekkingsgraad van 92 procent tegen 83 procent aan het einde van het eerste kwartaal. Het Pensioenfonds voor de Metalelektro (PME) kwam uit op een niveau van 95 procent, 8 procentpunt beter dan eind maart..
Herstelplannen
Om op het niveau van 105 procent uit te komen hebben pensioenfondsen herstelplannen bij De Nederlandsche Bank ingediend. ABP heeft bijvoorbeeld besloten tijdelijk de pensioenpremies te verhogen.
ABP waarschuwde woensdag voor ,,al te groot optimisme”. Daarvoor zijn de financiële markten nog te onrustig. Het fonds wijst onder meer op de onzekerheid of overheden en centrale banken in staat zijn duurzame economische groei te bewerkstelligen.

De afgelopen maanden is de financiële situatie van de pensioenfondsen sterk verbeterd. Ze profiteerden vooral van een opleving op de aandelenmarkten en een stijging van de rente, waardoor zij gemakkelijker aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen.
Dit blijkt onder andere uit cijfers die het ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfondsen in de metaalsector woensdag hebben bekendgemaakt.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan in welke mate pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) eist minimaal 105 procent. Door de sterke val van de aandelenkoersen vorig jaar zijn pensioenfondsen daar massaal onder gezakt. ABP bereikte in februari dit jaar een dieptepunt van 83 procent.

PMT, het pensioenfonds voor metaal en techniek, had eind vorige maand een dekkingsgraad van 92 procent tegen 83 procent aan het einde van het eerste kwartaal. Het Pensioenfonds voor de Metalelektro (PME) kwam uit op een niveau van 95 procent, 8 procentpunt beter dan eind maart.

Herstelplannen
Om op het niveau van 105 procent uit te komen hebben pensioenfondsen herstelplannen bij De Nederlandsche Bank ingediend. ABP heeft bijvoorbeeld besloten tijdelijk de pensioenpremies te verhogen.
ABP waarschuwde woensdag voor ,,al te groot optimisme”. Daarvoor zijn de financiële markten nog te onrustig. Het fonds wijst onder meer op de onzekerheid of overheden en centrale banken in staat zijn duurzame economische groei te bewerkstelligen.
Bron:Telegraaf