cleantechOm de export van duurzame Nederlandse technologische producten, concepten en innovaties te stimuleren, hebben de Vereniging FME-CWM en de ministeries van EZ en VROM het  exportplatform Cleantech Holland opgericht.

De naamsbekendheid van de Nederlandse cleantech sector in het buitenland opbouwen, is één van de voornaamste doelen van Cleantech Holland. Ook moet het exportplatform bijdragen aan de internationale samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dit is hun website
Bron:FME