28 augustus 2009

Stemming ondernemers verbetert

Licht aan het eind van de tunnelDe ondernemers waren in augustus duidelijk minder somber dan in juli. Het producentenvertrouwen kwam uit op -9,3, tegen -14,8 in juli. Sinds het dieptepunt in februari toont deze indicator een duidelijk herstel. Ondanks de sterke verbetering blijft de stemming nog altijd negatief.

De ondernemers in de industrie behaalden in juni 25 procent minder omzet dan een jaar eerder. De afname ligt in dezelfde orde van grootte als die in de eerste vijf maanden van dit jaar. De lagere omzet in juni komt voor ruim de helft door lagere afzetprijzen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 13 procent lager dan in juni 2008. De afname ligt in dezelfde orde van grootte als die in de zes voorgaande maanden. De industrie levert al sinds de zomer van 2008 minder productie dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2009 is het volume van de bruto toegevoegde waarde van de industrie ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2008 gekrompen met 12,5 procent. Dat is een iets minder harde terugval dan in het eerste kwartaal, toen het volume van de bruto toegevoegde waarde 14,1 procent kleiner was.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Ondernemers veel minder pessimistisch over verwachte productie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in augustus veel minder pessimistisch over de verwachte productie dan in juli. Het aantal ondernemers dat een afname van de productie verwachtte was nog wel groter dan het aantal dat een toename voorzag. Het oordeel over de orderpositie was ondanks een verbetering nog altijd zeer negatief. Het oordeel over de voorraden gereed product veranderde niet.

De waarde van de orderontvangsten is de afgelopen drie maanden per saldo nog afgenomen, maar het aantal ondernemers dat een afname rapporteerde werd wel kleiner. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) liep iets op, van 98,4 in juli naar 99,1 in augustus. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie waren de ondernemers in augustus nog zeer pessimistisch, maar niet meer in die mate als in voorgaande maanden.

Omzet nog steeds laag

Alle branches behaalden in juni minder omzet. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproducten industrie liep de omzet met 37 procent het meest terug. Deze branche kende de grootste daling van de afzetprijzen vergeleken met een jaar eerder. Ook de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie hadden een grotere omzetdaling dan gemiddeld. De voedings- en genotmiddelenindustrie kende met 9 procent de kleinste afname.

De afname van de omzet op de buitenlandse markt was vrijwel even groot als die op de binnenlandse markt.

Productie onveranderd laag

In alle branches was de productie lager dan in juni 2008. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de afname met 4 procent het kleinst. De terugval was het grootst in de transportmiddelenindustrie, daar werd 33 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder.

Krimp bruto toegevoegde waarde industrie iets minder dan eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,1 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze krimp is zelfs nog iets groter dan die in het eerste kwartaal, toen de economie 4,5 procent kleiner was dan het eerste kwartaal van 2008.

In het tweede kwartaal van 2009 vielen de investeringen en de uitvoer van Nederlands product en de wederuitvoer sterk terug. Tegelijkertijd besteedden huishoudens minder. Naast de al zwaar geraakte bedrijfstakken als de industrie, transport en horeca kregen in het tweede kwartaal van 2009 ook de aannemers in de bouw te maken met flink lagere productie.

Na een terugval van 14,1 procent in het eerste kwartaal, produceerde de industrie in het tweede kwartaal van 2009 eveneens fors minder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was 12,5 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Het is de derde opeenvolgende daling van het volume van de bruto toegevoegde waarde. In het vierde kwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde 5,9 procent kleiner, terwijl er in het derde kwartaal nog een lichte groei was van 0,3 procent.
Bron:CBS