30 september 2009

Norm lasrook aangescherpt

lasrookDe grenswaarde voor lasrook van het lassen van metaal gaat per 1 april 2010 drastisch omlaag: naar 1 mg per kubieke meter. Om deze grenswaarde te bereiken dienen zowel werkgevers als werknemers forse inspanningen te leveren.

In een artikel in het september-nummer van MagazineScheepsbouw Nederland wordt uit de doeken gedaan wat de scherpe grenswaarde voor lasrook betekent voor werknemers in de metaalindustrie. Lees het artikel op pagina 14-16 van de bijgevoegde PDF.
Bron:Metaalmagazine