Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft 2010 afgesloten met een dekkingsgraad van 96%. Hierin is de forse stijging van de levensverwachting al verwerkt. Was hier geen rekening mee gehouden, dan lag de dekkingsgraad van het fonds op 100%.Met deze dekkingsgraad komt PMT uit boven het herstelpad zoals dat is vastgesteld in het herstelplan van PMT in 2009. “Herstel van PMT loopt volgens plan, ondanks de gestegen levensverwachting en ondanks de rentedaling waardoor de verplichtingen stegen. Ons beleid werkt en dat betekent dat het korten van rechten van zowel gepensioneerden als mensen die werken in de sector, per april 2012 niet aan de orde is”, vertelt Jan Berghuis, voorzitter namens de werknemers.

Volgens Berghuis wordt half februari de evaluatie van het herstelplan van PMT ingediend bij De Nederlandsche Bank. “In het herstelplan zijn verschillende maatregelen opgenomen. Zo is de premie ook dit jaar gestegen met 1%, naar een premie van 17,1% van de loonsom. Daarmee levert de sector een belangrijke bijdrage aan het herstel. Daarnaast zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Dat kost gepensioneerden sinds 2009 ongeveer 4,4% koopkracht. Het blijkt dat deze maatregelen tot dusver toereikend zijn voor het herstel van het fonds.”

Na de kredietcrisis van 2008 is het vermogen van het fonds toegenomen tot 37 miljard. Het rendement op de beleggingen over 2009 was 15%, over 2010 zal het rendement naar verwachting rond de 11% liggen. Daarentegen zijn door de rentedaling de verplichtingen met 5,8 miljard euro toegenomen.

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT: “Eind 2009 was onze dekkingsgraad 100%. Zonder rekening te houden met de gestegen levensverwachting (4%), is onze dekkingsgraad eind 2010 ook 100%. Door de goede rendementen en de maatregelen in het herstelplan hebben we de gestegen verplichtingen kunnen opvangen.”

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 ondernemingen, waarin meer dan 410.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (ruim 600.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (165.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan één miljoen
Bron:Metaalnieuws