25 januari 2011

Staalprijzen blijven stijgen

Het einde van de verhogingen van de staalprijzen is nog niet in zicht. De prijzen voor grondstoffen op de wereldmarkt, zoals kolen, ijzererts en olie, bevinden zich fors in de lift en zo lijkt het er op dat op de spotmarkt binnenkort voor ijzererts een recordprijs betaald zal moeten worden.Dit meldt Noviostaal in de jongste uitgave van haar Staaljournaal. De stijging van de grondstofprijzen wordt onder meer veroorzaakt door een combinatie van een gestegen vraag en vermindering van het aanbod. Het eerste lijkt onder andere het gevolg van een toegenomen behoefte aan grondstoffen in China, dat in 2010 uiteindelijk toch weer een economische groei van ruim 10 % kende. Het laatste – vermindering van aanbod – is zeker ook een effect van de overstromingsproblemen in AustraliĆ«, waar met name het transport van kolen onder te lijden heeft. Als gevolg van de diverse natuurrampen zijn ook de tarieven voor watertransport gestegen. Voeg daarbij de fors hogere schrootprijzen op de wereldmarkt en zie daar de verklaring waarom staalproducenten op alle continenten de prijzen drastisch willen laten stijgen.

Traditioneel gaan de staalprijzen in de eerste helft van het jaar meestal opwaarts om vervolgens in de zomer wat af te vlakken. De stijging die we nu noteren in Europa is echter (nog) geenszins het gevolg van een aantrekkende economie. Behalve in Duitsland en in lichte mate sommige van haar buurlanden zien we wat positieve groeicijfers, maar in grote delen van de EU is van een opleving niet of nauwelijks sprake. Weliswaar is met name de export van automobielen fors gegroeid, maar in de meeste Europese landen zijn de bouwactiviteiten nog erg zwak te noemen, waardoor er nog niet echt sprake is van een structureel groeiende vraag naar staal. Bovendien heeft een aantal staalfabrieken hun capaciteit vrijwillig gereduceerd en werden andere door oorzaken van uiteenlopende aard gedwongen deze te beperken. Mede een gevolg hiervan is dat sommige producenten een deel van de bij hun bestelde en zelfs al gespecificeerde hoeveelheden staal aan de opdrachtgevers hebben teruggegeven, maar ook dat levertijden uitlopen tot in het tweede kwartaal van 2011.

Gevoed door al die feiten en argumenten heeft bijvoorbeeld ArcelorMittal onlangs de intentie uitgesproken een verhoging van € 90 per ton voor warmgewalste coils door te willen voeren ingaande leveringen vanaf 1 april 2011. Dit in navolging van een Italiaanse walserij, die een verhoging aangekondigd heeft van € 80. Er circuleren echter ook geluiden die spreken over verhogingen tot maar liefst € 150 per ton en zo is door MEPS zelfs een prijs genoemd voor warmgewalste coils van $ 1.000 (ca. € 750) voor later in 2011. De dagprijzen van platte producten bekijkend is er al een stijging van 15-20 % in vergelijking met december 2010. Omdat levertijden voor materiaal uit nieuwwalsing uitlopen en daardoor liggende voorraden niet tijdig aangevuld zullen kunnen worden, zal dat naar alle waarschijnlijkheid gaan leiden tot schaarste bij bepaalde materiaalsoorten.

Noviostaal concludeert: “De vraag is dus nu hoe structureel deze verhogingen zijn. Of is het onder het mom van ‘het ijzer smeden wanneer het heet is’ puur opportunisme? Zo lijkt het echter wel een warme staalwinter in Europa te gaan worden.”
Bron:Metaalnieuws