Het groeiherstel in de metaalindustrie heeft geleid tot nieuwe investeringen, met name bij verspanende bedrijven. Investeringen in de plaatbewerkende industrie komen wat langzamer op gang, zo constateert ING Economisch Bureau in haar Kwartaalbericht Industrie.

De metaalindustrie (inclusief de basismetaal) presteert volgens ING nog altijd sterk, met een groei van tegen de 7% in de periode januari-mei van dit jaar. Wel zijn ook hier tekenen van vertraging in de productiegroei, onder meer door oplopende voorraadposities (gereed product), maar de verwachtingen voor heel 2011 zijn met 5% productiegroei positief. Het groeiherstel heeft in de metaal geleid tot nieuwe investeringen, met name bij de verspanende bedrijven. Om klaar te zijn voor de toekomst wordt het machinepark gemoderniseerd, waarmee veel investeringen niet alleen ter vervanging, maar ook als uitbreiding gezien kunnen worden. Investeringen door de plaatbewerkende industrie komen langzamer op gang. Deze branche kende in 2006-2008 een investeringsgolf en daarnaast hebben deze machines over het algemeen een lange levensduur.

Machinebouw

De Nederlandse machinebouwers zijn sterk uit de crisis gekomen. Met een productiegroei in de dubbele cijfers in2010 en 2011 (respectievelijk +17% en +8%) komt de productie dit jaar naar verwachting ruim uit boven het recordniveau uit 2007. De machinebouw profiteert van de noodzaak bij diverse industrieƫn tot investeringen ter vervanging van technologisch verouderde machines. Bij bedrijven die gericht zijn op de Centraal- en Oost-Europese en Aziatische groeimarkten is ook sprake van uitbreidingsinvesteringen. Onderscheidende factoren van Nederlandse machinebouwers zijn flexibiliteit en het kunnen omgaan met complexiteit. Voor de langere termijn zijn dit cruciale eigenschappen voor een sterke machineindustrie in Nederland.

Met betrekking tot de hele Nederlandse industrie stelt ING dat deze na een sterk eerste kwartaal met een productiegroei van 7% het momentum in het tweede kwartaal is kwijt geraakt. Het herstel van de wereldeconomie schakelt een tandje terug. De productiegroei van de Nederlandse industrie valt hierdoor terug naar 3% in 2011. Deze groei kan grotendeels op het conto van de maakindustrie worden geschreven. De industriƫle productie komt in 2012 naar verwachting weer op het oude recordniveau van 2007.

De groeiende productie heeft geleid tot een betere bezetting van het machinepark. Na een dieptepunt van 74,4 aan het eind van het eerste kwartaal van 2009, is deze weer opgeklommen tot boven de 80. Wel is deze bezetting nog altijd lager dan het langjarig gemiddelde van 81,7. Rindert Ekhart, ING Sectormanager Industrie: “Uitbreiding van het machinepark is veelal nog niet aan de orde. Ondernemers richten zich wel op kwalitatieve verbeteringen van de productie zoals verdere automatisering en besparing van energie en grondstoffen.”
Bron:Metaalnieuws