Unieke samenwerking drie Brabantse metaalbedrijven op één bedrijventerrein

Metal Valley sterkt duurzame energieambitie

Op een bedrijventerrein in Drunen (N-B) slaan drie bedrijven uit de zware industrie de handen ineen voor het verduurzamen van hun gezamenlijke energiehuishouding. Duidelijke ambitie voor de toekomst: samenwerking met andere bedrijven om op het terrein duurzame energie op te wekken. De omgeving moet hier straks zoveel mogelijk van kunnen profiteren. Manager Hans van Dugteren: ‘verduurzaming is een echte noodzaak.’

Samenwerking zit LDM, Sapa en Wärtsila (drie wereldspelers in de metaalsector) sinds de oprichting in de genen. Leo Fliervoet, manager Operations bij LDM: ‘Oorspronkelijk waren we één bedrijf, LIPS. Dat werd eind jaren tachtig gesplitst, maar we zijn zaken als energie-inkoop, opleidingen en contacten met de overheid zoveel mogelijk samen blijven doen.’

Duurzame noodzaak

Metal Valley wilde eind 2010 een goed totaalbeeld van verdere mogelijkheden voor duurzame energie en liet een haalbaarheidsstudie doen. Hans van Dugteren, Kwaliteit, Arbo, Milieu en duurzaamheidsmanager bij LDM: ‘We zijn grote energieverbruikers, maar hebben ook de overtuiging dat verduurzaming noodzakelijk is voor de toekomst van iedereen.’ LDM, Sapa en Wärtsila zijn al jaren bezig om mogelijkheden te verkennen voor eigen energieopwekking, via onder meer biomassa en windenergie. Met een windmolenpartner wordt onderhandeld om een molen op het terrein te exploiteren. Fliervoet: ‘Bedrijven en bewoners in de regio kunnen later hopelijk gebruik maken van de mogelijkheden.’ Verder heeft Metal Valley het MJA3-convenant ondertekend en streeft het de komende tien jaar naar een energiebesparing van 20 procent per geproduceerd kilo metaal. Via Agentschap NL zijn de metaalbedrijven in contact gebracht met advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning. ‘Belangrijk uitgangspunt was dat wij onze core-business kunnen uitvoeren en partners vinden die exploitatie en beheer van de energieactiviteiten voor hun rekening nemen. Wij stellen terrein en gebouwen beschikbaar en zijn afnemer. De omgeving willen we zoveel mogelijk mee laten profiteren van duurzame energie.’

Samen goed op weg

De haalbaarheidsstudie werd eind 2010 uitgevoerd door Royal Haskoning en gefinancierd door Agentschap NL. Leslie Sanders, teamleider industriële duurzaamheid van Royal Haskoning: ‘Een soortgelijk onderzoek wordt niet vaak door meerdere bedrijven samen in gang gezet. De studie laat zien dat Metal Valley op de goede weg is met haar duurzaamheidambities en dat het bedrijventerrein nieuwe mogelijkheden biedt.’ Bijvoorbeeld met zonne- en windenergie, maar ook met biomassa, restwarmtetoepassingen, warmte-koudeopslag en inkoop van groene energie. Inhoudelijk is bijzonder dat verduurzamingopties niet alleen financieel zijn bekeken, maar ook vanuit technische, sociale, ruimtelijke en imagoaspecten. Bovendien is ook gekeken naar eventuele kansen voor andere gebruikers van het industrieterrein. Dit was een duidelijke wens van de opdrachtgever. ‘Het heeft geleid tot een veelomvattend matrixmodel dat inzetbaar is bij andere studies en waarmee we verduurzaming beter kunnen objectiveren. Heel positief is dat een kick-off meeting met alle stakeholders duidelijk heeft gezorgd voor een breed draagvlak.’ Van Dugteren: ‘Het rapport bevestigt dat we goed bezig zijn. Het laat ons ook zien dat bij een duurzaam bedrijventerrein nog heel wat komt kijken. De trajecten zijn vaak langdurig, maar kansen zijn er volop. Onze grote daken lenen zich goed voor zonnepanelen en we hebben ruimte voor windmolen of biomassamachines. Bovendien blijkt de groene stroom die we al gezamenlijk inkopen ook een goede maatregel. Al met al een extra stimulans om zo door te gaan.’

Bijzondere expertise

Metal Valley gaat nu actief op zoek naar andere bedrijven die zich op het terrein willen vestigen en naar partners voor de energielevering. Zo zijn met het energiebedrijf Urgenda al eerste gesprekken gevoerd. Verder komt de projectleider van de nieuw te bouwen woonwijk Dillenburg praten over mogelijkheden om de huizen van energie te voorzien. Wethouder Margo Mulder van gemeente Heusden juicht de initiatieven toe: ‘We omarmen het brede concept van Metal Valley en prijzen dat ze zelf met een haalbaarheidsstudie voor verduurzaming zijn gekomen. De innovatieve kennis op deze plaats is enorm en voor Heusden is Metal Valley ook een economische factor van belang. Dat ze haar bijzondere expertise en mogelijkheden voor duurzame energie met de regio wil delen, proberen wij zo goed mogelijk te faciliteren. Door mee te denken over mogelijke afzetgebieden bijvoorbeeld. Of door grond aan te kopen en zo meer ruimte te creëren voor andere metallurgische kennisinstellingen. Hopelijk kunnen we dit concept in de toekomst ook toepassen op andere bedrijventerreinen.’ Fliervoet bevestigt de goede samenwerking: ‘Met gemeente Heusden en de provincie hebben we intensief contact om te kijken waar we samen kunnen optrekken. We zitten vaak op één lijn en dat maakt wegen langs de verschillende regels en procedures soms ook eenvoudiger.’

Kansen in de metaalsector

‘Deze studie zal ons straks ook helpen om de MJA3-doelstellingen na te komen en het wellicht nog een stuk beter te doen.’ Van Dugteren vult aan: ‘Het project laat duidelijk zien dat de gezamenlijkheid letterlijk en figuurlijk nieuwe energie maakt. Zeker als je met gemeenten en bedrijven verschillende partijen bij elkaar hebt die zowel de besluitvorming als inhoudelijke voortgang kunnen versnellen.’ Tot slot is het een positief signaal naar andere bedrijven(terreinen), maar zeker ook naar de metaalsector. Ook in deze branche, die vaak als grootverbruiker in het nieuws komt, blijken bedrijven veel mogelijkheden te hebben om duurzaamheid te bevorderen. Fliervoet: ‘Dat onze sector belangrijk is voor de economie weten de meeste mensen wel, maar dat onze branche een positieve invloed kan hebben op een duurzame toekomst mag nog veel meer bekendheid krijgen.’