De bodem in de staalprijzen lijkt te zijn bereikt. Een viertal Nederlandse staalleveranciers hebben in juli de prijzen verhoogd, met name van balkstaal, staf- en stripstaal.

Zowel ArcelorMittal Staalhandel, ThyssenKrupp Materials Nederland , Tata Steel Vlietjonge, Reesink Staal als Nederlandse Staal Uniehebben de afgelopen weken een prijsstijging afgekondigd. Gemiddeld genomen bedraagt deze stijging voor balkstaal, stafstaal en stripstaal ongeveer 20 euro per ton.
Zomer

Ook Novio Staal schrijft in zijn nieuwsbrief dat de bodem in de staalmarkt wel ongeveer bereikt is. Ze beschouwen een lichte verhoging later dit kwartaal dan ook als behoorlijk reëel.
De zomermaanden zullen in het voordeel werken van de staalproducenten. De levertijden zullen gaan uitlopen als gevolg van de in de zomermaanden gereduceerde productiecapaciteiten bij de fabrieken, waardoor hier en daar wellicht wat schaarste zal ontstaan. Een opvallend feit in deze gecompliceerde markt is overigens het relatief stabiele niveau van schrootprijzen, dat pas voor het eerst sinds begin 2011 wat meer afzwakte.

China

Een ander aspect dat volgens Novio Staal een opwaartse prijsontwikkeling bij staal tot gevolg zal kunnen hebben is de groeiende behoefte aan grondstoffen in China. In juni werd daar per dag maar liefst bijna 2 miljoen ton ruw staal geproduceerd en veel fabrieken hebben al grote grondstofaankopen gedaan, waardoor de prijzen momenteel stijgend zijn. Wij verwachten, dat de vraag naar staal binnen de EU in het begin van dit kwartaal matig zal zijn en pas in de loop van augustus of begin september zal gaan verbeteren.

Voorraden zijn relatief laag vanwege de eerder genoemde afwachtende houding waardoor er de komende maanden weer aankopen gedaan moeten worden. Enkele fabrieken speculeren daarom nu al over prijsverhogingen in september variërend van 10 tot 25 euro per ton.  Voor het originele artikel klik hier.

Bron: VraagenAanbod