De stemming onder ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. Het producentenvertrouwen daalde in augustus en kan volgens het CBS geheel worden toegeschreven aan het oordeel over de orderpositie. Zo is er volgens het statistisch bureau voor het eerste in twee jaar in de metaalindustrie sprake van een afname van de orderontvangst.

In de periode van mei tot en met juli hebben de ondernemers minder orders ontvangen. Uit de conjunctuurtest van augustus 2011 blijkt dat de ondernemers in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie negatief gestemd zijn over hun werkvoorraad. Desondanks zijn de ondernemers licht optimistisch gestemd over de verwachtingen ten aanzien van de productie, afzetprijzen en de werkgelegenheid.

De index orderpositie is met 0,9 punt gedaald en kwam uit op 102,7 (juli 2000=100). Een op de elf ondernemers vindt dat hun orderportefeuille ontoereikend is. De groep bedrijven die dat vindt, is in augustus groter dan in de voorgaande 7 maanden.
Bron: Vraag en Aanbod