Bestuurders van productiebedrijven vrezen de impact van grondstofschaarste. Vooral de geopolitieke ontwikkelingen baren grote zorgen. Bestuurders van de grote wereldwijde productiebedrijven vrezen dat de impact van grondstofschaarste op hun bedrijfsvoering de komende vijf jaar zeer sterk zal stijgen. Veertien mineralen en metalen krijgen de stempel kritisch.

Energiesector

Met name bedrijven in de auto-, chemie- en energiesector slaan alarm. Dat blijkt uit het rapport ‘Minerals and metals scarcity in manufacturing: the ticking time bomb’, een onderzoek van PwC onder 69 wereldwijde productiebedrijven uit de FTSE500 over de schaarste van mineralen en metalen. Het rapport werd begin december aan ZKH Jaime de Bourbon Parme uitgereikt tijdens een conferentie van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) over grondstofschaarste.

Monopolyposities

De prijs van grondstoffen stijgt de laatste jaren fors en in de toekomst zullen er minder grondstoffen beschikbaar zijn. De snelle groei van veel economieën en van de wereldbevolking vormen belangrijke oorzaken. Maar ook het inzetten van monopolyposities door landen die beschikken over zeldzame aardmetalen speelt een rol.

Geopolitieke verhoudingen en Nederland

‘Productiebedrijven maken zich meer zorgen over deze geopolitieke dimensie dan over de daadwerkelijke fysieke schaarste’, zegt Rob Mathlener, duurzaam grondstofexpert bij PwC. ‘Schaarste betekent niet altijd zeldzaam. Het hangt ook samen met hoe weinig ervan wordt gewonnen en de barrières die landen opwerpen ten behoeve van hun eigen concurrentiepositie. Nederland zal nadrukkelijker moeten anticiperen op deze verandering in het politieke denken en het machtsevenwicht.’

Bedrijven zullen wereldwijd strategisch moeten inspelen op schaarste. PwC onderscheidt vier pijlers van strategisch grondstofbeleid: grondstoffenvoorziening veiligstellen, productieproces efficiënter maken, effectievere producten maken en end-of-life producten als grondstof inzetten.

Gebrek aan grondstofstrategie

Nederland loopt volgens Rob Mathlener ver achter op andere landen. ‘Wereldwijd werkt tussen de 50 en 70 procent van de bedrijven met een strategie en worst-case scenario’s. In Nederland is dat maar een vijfde, zo blijkt uit eerder onderzoek van PwC. Nederlandse bedrijven anticiperen met name op economische schaarste. Het ontwikkelen van een nieuwe wereldorde en het effect op de business verdient meer aandacht.’

Hightech- en chemiesector op achterstand

De automotive- en duurzame energiesector zijn het best voorbereid op schaarste. De hightech- en chemiesector zijn aanzienlijk minder voorbereid. Het is opvallend dat slechts een gering aantal hightechbedrijven grondstofbeleid heeft, terwijl deze sector sterk afhankelijk is van schaarse metalen.

Actievere overheid

In China, Duitsland, Frankrijk en Engeland en de VS staat grondstofschaarste hoog op de politieke agenda. Het overlaten aan de markt wordt als een te groot risico beschouwd. De overheid onderneemt samen met de industrie maatregelen die verder gaan dan diplomatie, zoals voorraadvorming en proactieve acquisitie.

Rob Mathlener: ‘Duitse en Britse politici werken samen met ondernemers om grondstoffen veilig te stellen. Dat gebeurt hier niet. Grondstofschaarste moet hoger op de agenda. Bedrijven en overheden zullen intensiever moeten samenwerken en heldere rolverdelingen bepalen om deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken.’
Bron:PWC