De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) wil een onderzoek van de Europese Commissie naar de oneerlijke concurrentie bij elektriciteitstransport niet afwachten, dat minister Verhagen gisteren aankondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer. De VNMI roept op tot actie van de zijde van de Nederlandse regering om zonder dralen in Nederland een aan Duitsland gelijkwaardige regeling in te stellen.

‘De minister pleit voor een gelijk speelveld voor de basismetaalindustrie in Europa. Welnu dan moet er nú worden gehandeld. Het uitblijven van een Nederlandse reactie heeft onze sector immers nu al sterk geraakt. Bovendien is de Duitse regeling in het verleden al goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kan niet zo zijn dat het uitblijven van een gelijkwaardige Nederlandse regeling ertoe leidt dat er in onze sector nu banen en concurrentievermogen verloren gaan’, aldus Frank Buijs, directeur van de VNMI.

De Duitse regeling benadeelt de Nederlandse basismetaalindustrie

Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken of de volledige kwijtschelding van de transportkosten van elektriciteit die Duitse elektriciteits-intensieve bedrijven krijgen, in strijd is met de Europese regels tegen staatssteun. Deze volledige kwijtschelding geldt in Duitsland al vanaf begin 2011 en is gebaseerd op de positieve effecten die grootverbruikers hebben op de stabiliteit van het landelijke distributienet.

Nederlandse bedrijven die veel energie verbruiken krijgen géén korting op deze transportkosten en worden daardoor onevenredig belast ten opzichte van hun Duitse concurrenten. Diverse fracties uit de Tweede Kamer, waaronder die van de VVD, PvdA, CDA en PVV, hebben recentelijk al vragen gesteld over wat de minister gaat doen aan een gelijk speelveld voor de Nederlandse basismetaalindustrie. Buijs: “De Nederlandse basismetaalindustrie is blij met de actieve houding van minister Verhagen, maar dringt nu aan op maatregelen die het concurrentienadeel van de Nederlandse basismetaalindustrie zo snel mogelijk wegnemen.”

 Over de VNMI

De Verenigde Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) vertegenwoordigt de Nederlandse metallurgische industrie, bestaande uit bedrijven die metalen (staal, ijzer, aluminium, zink, tin, koper en lood) in primaire of secundaire vorm produceren en bedrijven die de eerste bewerking van deze metalen uitvoeren. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 42.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 4,4 miljard toegevoegde waarde.
Bron:FME