De ABN-Amro heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de impact van de huidige recessie een divers beeld geeft over alle sectoren heen. Voor de industrie lijken de gevolgen mee te vallen….

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte het op 15 februari 2012 officieel: Nederland heeft het tweede half jaar van 2011 een recessie beleefd. Het laatste kwartaal kromp de ederlandse economie met 0,7% (voorlopige cijfers). Dat was het tweede opeenvolgende kwartaal van krimp, waarmee aan de definitie die economen aan de term recessie geven, is voldaan. Dat we in een recessie waren voelden we natuurlijk al lang, maar de 0,7% krimp was wel een verrassing in negatieve zin. Dat cijfer steekt ten opzichte van andere EU-landen behoorlijk negatief af.

Industrie

Het sterke omzetherstel in de industrie is vooral(grondstof-) prijs gedreven. Zo is het verkoopvolume sinds het dieptepunt in 2009 maar met 60% hersteld.Daarbij heeft de groei van de afzetprijs de groei van de grondstofprijzen niet kunnen bijbenen. Ondanks efficiencymaatregelen ontwikkelde de winst zich in een trager tempo dan voor de crisis. Desondanks is de solvabiliteit hoog. Intussen is de faillissementsgraad van 1,00% in de periode 2006-2008 toegenomen tot gemiddeld 1,75% in de periode 2009-2011. Vanwege de lichte recessie daalt de afzet in 2012. Omdat het arbeidsaanbod toe zal nemen, is er minder behoefte om werknemers te behouden. Niettemin zal de winstgroei verder onder druk komen. Positief is dat na de  faillissementsgolf van de afgelopen drie jaar vooral de sterkere bedrijven zijn overgebleven. Uiteindelijk zal de faillissementsgraad dalen, maar wel boven het gemiddelde van de periode 2006-2008 uitkomen.

Klik voor het gehele artikel van ABN hier.