Heat treatment ovenNiet alleen de legering is bepalend voor de uiteindelijke eigenschappen van aluminium, maar ook de “toestand” waarin het materiaal zich bevind. Met “toestand” wordt de nabehandeling bedoeld, dus na het extruderen (persen), walsen of gieten.
Veranderingen in de toestand komen tot stand door het materiaal koud te deformeren of het een (warmte) behandeling te laten ondergaan.

Er is een gestandaardiseerd systeem ontwikkeld om deze behandelingen te duiden. In dit overzicht worden alle mogelijke toestanden en behandelingen omschreven.

legeringen & versterkenDoor aluminium te legeren, veredelen en/of te deformeren kun je het materiaal versterken. Middels het toevoegen van de juiste legeringselementen zorg je ervoor dat het materiaal sterker en harder wordt. Het ene legeringselement is beter op te lossen dan het andere. Het ene levert meer verhoging van sterkte op, zoals koper, dan het andere, bijvoorbeeld Mangaan.

Legeringen met koper zijn echter minder corrosie bestendig en legeringen met Mangaan zijn weer heel goed vervormbaar tot producten zoals felsdaken en dakgoten. Niet alleen het hoofd legeringselement is van belang maar de complete mix van alle legeringselementen verzorgen de eigenschappen en dus de prestaties van een legering. Het is te vergelijken met koken. Neem het recept en de peper en zout zijn het die het gerecht op smaak maken.

kristalstructuur
De kristalstructuur
Afhankelijk van de vervaardiging verkrijgt het materiaal zijn kristalstructuur, bijvoorbeeld al of geen korrelverfijner en/of de mate van deformatie (harding), etc. Deze structuur wordt bewust voor een legering en zijn toepassing aangebracht zodat bijvoorbeeld de vervormbaarheid in een latere processtap ideaal kan worden ingezet. (Voorbeeld)

Energie absorptie en rek
Voor botsveilige lichtmasten of crashboxen in transportvoertuigen is het van belang dat een materiaal energie op kan nemen. Dit betekent dat het materiaal in staat moet zijn om te gaan vervormen om waarmee energie wordt opgenomen.

crash-alloys

Bron afbeelding: crash alloy

Mede door de FFC kristalstapeling (Face Centered Cubic Structure ofwel kubisch vlakken gecentreerde dichtste bolstapeling) van aluminium in combinatie met de juiste sterkte & rek eigenschappen is een optimale energie opname te realiseren.

Echter je moet dit wel bewust aanbrengen in je materiaal. Een extrusie kwaliteit zal hiermee niet standaard worden toegerust.

Een ander voorbeeld. Wil je een aluminium extrusie buis of profiel nog gaan buigen, bestel dan bij voorkeur een T4 toestand i.p.v. het standaard T6. T4 wordt ook wel betiteld als de buigkwaliteit.

Hierbij een globaal overzicht van de toestanden in aluminium.

toestanden

Bron: Aluminium knowledge