groeiHet aantal bedrijven in Nederland is tijdens het tweede kwartaal van 2016 met 0,8 procent toegenomen. Dat blijkt uit de laatste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Het aantal bedrijven groeide in absolute aantallen met 21.156. Graydon berekent de netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. In vergelijking met de eerste drie maanden is het aantal starters met 21 procent gedaald, nam het aantal faillissementen met 13 procent af en daalden de opheffingen met 11 procent. Opgeteld levert dit een lichte netto groei op. 

Volgens Graydon stabiliseert het bedrijfsleven in Nederland zich: “Na de crisis zagen we een sterke opleving in het aantal starters en een daling van de faillissementen. Die daling zet zich nog steeds voort. Met maar liefst 16% minder faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van vorig jaar, zien we dat het bedrijfsleven zich duidelijk stabiliseert. Bij de starters zien we een lichte groei ten opzichte van vorig jaar.”

Download hier de Kwartaalmonitotor Kwartaal 2 2016