aluminiumBij Europese aluminiumproducenten groeit de onvrede. Er is flinke overcapaciteit op de markt en de prijsdruk blijft groeien. Dat brengt de Europese bedrijven in gevaar. China wordt als schuldige aangewezen. Producenten uit dat land overspoelen de wereldmarkt met aluminium tegen dumpprijzen. “We moeten ons in Europa hiertegen beschermen,” vindt Emilio Braghi, directeur van de Europese tak van Novelis.

Novelis is wereldwijd de grootste producent van gewalst aluminium. Aan het Duitse Handelsblatt vertelt Braghi over zijn zorgen: “Het probleem doet zich zowel voor in de primaire productie van aluminium als in de zogenaamde downstream-markt van halffabricaten. De Chinese overcapaciteit bedreigt – net als in de staalindustrie – de Europese aluminiumbranche echt in haar bestaansrecht. De vrije capaciteit van de Chinezen overstijgt de Europese behoefte. Daarnaast groeit de productie daar nog steeds.”

Handelsbescherming gevraagd

Het is niet alleen de hoge productie die de Europese industrie schrik aanjaagt. Ook het feit dat de Chinese overheid haar eigen producenten met energiesubsidies steunt, zet hier kwaad bloed. Zo zijn er gevallen bekend van bedrijven die tientallen miljoenen dollars aan staatssteun ontvingen om daarmee hun energienota’s te kunnen betalen. “Deze subsidies zorgen voor immense concurrentieverstoringen met overheidsgeld,” vindt Franziska Erdle van de Duitse belangenbehartiger WirtschaftsVereinigung Metalle. Zij roept daarom de Europese politiek op tot meer handelsbescherming. Op die manier kan ook de Europese aluminiumindustrie meeprofiteren van de groei die de komende jaren wordt verwacht. Het gebruik van het lichtmetaal neemt namelijk in verschillende sectoren, zoals de bouw en de automotive, alleen maar verder toe.

Foto: Novelis