De Nederlandse metaal- en technologiesector ziet een nieuw energie-akkoord niet zitten, als daar veel nieuwe eisen en maatregelen in komen te staan. Dat vertelt Dezentjé Hamming van FME aan De Telegraaf: “De huidige koers is goed.” Volgens Hamming zal die huidige koers het gebruik van fossiele brandstoffen stapsgewijs verminderen. En daar is niks mis mee vindt ze: “Ik roep al langer: groen is poen. Er valt winst te behalen voor het milieu, maar ook economisch. De vergroening die nu al plaats vindt levert tienduizenden banen op.” Maar het is wel belangrijk dat er niet wordt getornd aan het huidige beleid, meent de FME. Nieuwe – onvoorzienbare – extra lasten en regels zullen Nederlandse bedrijven benadelen ten opzichte van de concurrentie.

Met de verkiezingen in aankomst wil FME de politiek er van doordringen dat Nederland met het huidige energie-akkoord op het goede spoor zit. “Nieuwe strenge normen hebben een averechts effect. Onze bedrijven draaien op innovatie en de metallurgische industrie is een voorbeeld van een bedrijfstak die elk jaar weer 2% efficiënter werkt. Tata heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij 20% minder CO2 vrijkomt bij de productie van staal. Als je die wegpest uit Nederland, dan komt er Chinees staal naar binnen dat met veel meer CO2-uitstoot is geproduceerd.”