Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. Het UWV kwam vandaag daarom met een update van de Arbeidsmarktprognose voor 2017. De uitkeringsinstantie verwacht 965.000 vacatures in 2017, bijna evenveel als net voor de crisis, toen het aantal openstaande banen net boven een miljoen per jaar lag. Het is een 4 procent stijging ten opzichte van 2016. De toename van 2015 op 2016 was driemaal zo groot: 12 procent. Voor de metaalindustrie geldt een gemengd beeld: omdat de arbeidsproductiviteit toeneemt en niet alle sectoren evenveel profiteren van de groeit de werkgelegenheid slechts licht.

Uit het rapport UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2017:

De metaalindustrie gaat door de opleving in investeringen een goed jaar tegemoet. Door de toenemende bedrijfsactiviteiten neemt de vraag naar elektrische apparaten, voertuigen en metaalproducten toe. De staalbedrijven en bedrijven die leveren aan de offshore industrie ten behoeve van de aardolie- en gaswinning, hebben het moeilijk.16 Per saldo leiden de ontwikkelingen in 2017 net als in 2016 tot een groei van de productie van 3%. De werkgelegenheid stijgt licht in 2017.

Samenvatting update Arbeidsmarktprognose UWV 2017

  • Door aanhoudende economische groei neemt het aantal banen en vacatures toe.
  • De Nederlandse economie groeit met 2,1 procent in 2017.
  • Het aantal vacatures gaat richting de 1 miljoen.
  • Het aantal banen neemt toe met 138.000, waarvan 50.000 in de uitzendsector en 20.000 zelfstandigenbanen.
  • De groei van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren zit vooral in flexibele banen, zoals tijdelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 369.000 eind 2017.