Het aantal lopende WW-uitkeringen in de metaal is juni nauwelijks verder gestegen. Eind juni keerde UWV 16.780 WW-uitkeringen uit. Dit is vergelijkbaar met de maand mei. Toen werden er 50 uitkeringen meer uitgekeerd. Een relatieve stijging van 0,3% Het is voor het eerst sinds de coronacrisis in maart dat het aantal WW-uitkeringen nauwelijks toenam. Het aantal nieuwe uitkeringen was in juni ook flink lager dan de drie maanden daarvoor.

De metaalindustrie volgt met deze cijfers de algehele trend in de economie. Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen bleef ook nagenoeg gelijk (-0,2%). Toch zijn er wel verschillen te zien in verschillende sectoren en regio’s. In juni nam het aantal lopende WW-uitkeringen opnieuw toe in de sectoren schoonmaak (+3,6%), horeca en catering (+3,3%) en cultuur (+2,2%). Deze sectoren kende in mei ook al een toename. Net als in mei zijn ook in juni het aantal lopende WW uitkeringen afgenomen in de landbouw (-10,2%) en de bouwsector (-5,1%). Dit is deels te verklaren door het seizoenseffect: in de wintermaanden is er minder werk in deze sectoren, vanaf het voorjaar neemt de werkgelegenheid weer toe in deze sectoren.
In de meeste regio’s bleef het aantal lopende WW-uitkeringen in juni gelijk. In de regio Groot-Amsterdam nam het aantal WW-uitkeringen toe met 4,3 procent. Dit komt omdat de horeca en cultuursector sterk vertegenwoordigd zijn in de hoofdstad. In Friesland (-3 procent) en Drenthe (-3,6 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het meest.