Veel commentaren in kranten wereldwijd verbazen zich vandaag over de klimaatstap van Donald Trump. Hij tekende een decreet waarmee hij het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama op losse schroeven zet. Zo wil hij de uitstooteisen aan elektriciteitscentrales terugdraaien, en heeft hij regels geschrapt die kolenmijnbouw belemmeren. “We zetten onze mijnwerkers weer aan het werk”, vertelde Trump. Maar volgens veel commentatoren – waaronder zelfs conservatieve Republikeinse steenkool-industriëlen – kan Trump dit niet waarmaken. Economische factoren liggen aan de wortel van de problemen in de Amerikaanse kolenindustrie. En een belangrijke economische factor is de teruglopende vraag naar Amerikaans steenkool door de Chinese staalindustrie. En daar verandert Trump niks aan.

Vóór president Obama aan de macht kwam zag de wereld er anders uit. China had enorme behoefte aan steenkool voor energieproductie én staalindustrie. De Amerikaanse mijnbouw profiteerde hier van mee. Maar de Chinese economische groei is sindsdien vertraagd. En de Chinezen zijn bezig hun vervuilende industrie te sluiten of te vergroenen. Dat heeft gemaakt dat sinds 2014 de vraag naar kolen terugloopt. In dat jaar met 3%. En nog eens 5% in 2015. In 2016 nam de steenkoolconsumptie met bijna 5% af en zakte ook het aandeel van steenkool in de totale energiemix die China verbruikt met 2%. Een ander probleem voor Trump is dat in eigen land de vraag naar steenkool ook minder is. De Amerikaanse economie is voor haar energiebehoefte veel meer gaan leunen op goedkoop fracking-aardgas. Veel analisten vragen zich dan ook af hoe Trump denkt dat het terugdraaien van wetgeving van zijn voorganger de vraag naar steenkool in het binnen- en buitenland weer aanwakkert.