Vandaag kwam in Essen de Betriebsrat van ThyssenKrupp bij elkaar voor een besloten vergadering. Na de bijeenkomst stond voorzitter Wilhelm Segeraht de pers te woord. Volgens hem zal de ondernemingsraad van ThyssenKrupp niet aan een fusie of joint venture met Tata Steel Europe meewerken als de Britse fabriek in Port Talbot deel van die plannen uitmaakt. Daarnaast hoeft de concernleiding geen coöperatieve opstelling te verwachten van de OR voor andere herstructureringsplannen, die waarschijnlijk vrijdag bekend worden gemaakt. Het bestuur moet eerst maar eens openheid van zaken geven over de fusiegesprekken met Tata. Hoe de ThyssenKrupp-medewerkers over samengaan met Tata Steel IJmuiden denken is niet bekend geworden.

Zoals veel Duitse bedrijven kent ThyssenKrupp een fijnmazige structuur van medezeggenschap. Medewerkers praten in raden zoals een Betriebsrat (OR) en Aufsichtsrat (Raad van Toezicht) mee over allerlei onderwerpen. Op het gebied van sociale aangelegenheden heeft de Betriebsrat medezeggenschap. In de afgelopen maanden hebben medewerkers van ThyssenKrupp meermaals laten weten dat zij niet veel zien in een fusie of samenwerking met Tata Steel Europa. Het zou een ‘onlogische stap’ zijn, er bestaan ‘zorgen over vestigingsplaatsen en werkgelegenheid’ en er is meermalen opgeroepen tot transparantie over de inhoud van de immer voortdurende gesprekken tussen beide bedrijven.

Foto: Felix Montino