Het hangt nog een beetje boven de markt, maar in de media wordt breed aangenomen dat 1 juli aanstaande CETA voorlopig van kracht wordt. CETA is het grote vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. Het akkoord moet door de nationale parlementen van Europa nog worden geratificeerd, maar dat kan de EU en Canada er niet van weerhouden het akkoord al van kracht te laten gaan. De Canadese aluminiumindustrie zou liever vandaag dan morgen zien dat CETA wordt geïmplementeerd. “Met Trump in het Witte Huis is onze handelsrelatie met de Amerikanen onzeker geworden. We hebben Europa nodig voor de toekomst van onze aluminiumindustrie,” aldus Jean Simard van de Canadese Aluminium Association. 

Canada is na China en Rusland de derde producent van aluminium. Van die productie gaat op dit moment maar liefst 75% naar de VS. Maar Trump heeft onlangs aangegeven dat hij wil onderzoeken of Amerika niet te afhankelijk is van Canadese importen. Hij wil dat de VS in elk geval zelfvoorzienend is als het aankomt op gebruik van aluminium voor defensiedoeleinden. In Canada is men bang dat dit onderzoek uiteindelijk zal leiden tot importheffingen.

De Canadese aluminiumproducenten willen minder afhankelijk zijn van de VS en zien in Europa – en het verdrag CETA – een grote kans. Simard: “Europa is de op één na grootste markt ter wereld. Op dit moment wordt nog op ongeveer 70% van alle Canadese export naar Europa een importheffing gezet door de EU. Zoals ruw aluminium, maar ook bepaalde aluminium producten. Als CETA eenmaal van kracht is, zal voor 99% van alle importen de heffing komen te vervallen. Dat is voor onze industrie een belangrijke maatregel.”

Foto Copyright © 2017 Rio Tinto