De afzetprijzen van de metaalproducten- en de basismetaalindustrie vielen in de afgelopen maand maart hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat maakte het CBS gisteren bekend in de maandelijkse afzetprijzenrapportage. De afzetprijzen in de basismetaalindustrie lagen 3,3% hoger dan in maart 2017; die in de metaalproductenindustrie 2,7%. De metaalindustrie doet het met deze cijfers beter dan andere bedrijfsklassen. De gemiddelde afzetprijsstijging gemeten over alle industrieën samen was in maart 0,7%.

Net als in de metaalindustrie was de prijsstijging van de auto-, de rubber- en kunststofindustrie groter dan de gemiddelde stijging in de industrie. De prijzen in de elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder. Dat gold ook voor de gemiddelde prijzen van de bedrijfsklasse reparatie en installatie van machines.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de verschillende industrieën hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in maart 4 procent duurder dan in maart 2017. Een maand eerder was er een prijsdaling van ruim 1 procent. In maart 2018 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 54 euro. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder. In februari was de prijs voor een vat ruwe olie 53 euro, bijna 1 procent hoger dan in februari 2017.