Minder faillissementen, meer vertrouwen bij de producenten en stijgende productie: het zijn drie indicatoren die er aan bijdragen dat het beeld over de Nederlandse economie in juni iets beter is dan vorige maand. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de zogenaamde Conjunctuurklok. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten positiever
De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in mei toe, na twee dalingen op rij. Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien
Consumenten hebben in april 3 procent meer besteed dan in april 2017. Ze gaven vooral meer uit aan kleding, schoenen en auto’s. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 11,1 procent groter dan in april 2017. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen, infrastructuur, personenauto’s en machines.

Het volume van de goederenexport was in april 6,6 procent groter dan in april 2017. De groei is groter dan in de voorgaande maanden. In april 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten.

Productie industrie 5 procent hoger in april
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 5 procent hoger dan in april 2017. De stijging is groter dan in maart. Al ruim tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in april 2018 opnieuw het sterkst.

Aantal faillissementen daalt
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In mei 2018 zijn er 10 bedrijven minder failliet verklaard dan in april. De meeste faillissementen in mei zijn uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt krapper
In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 66 duizend toegenomen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600 duizend. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 235 duizend openstaande vacatures, 49 duizend meer dan een jaar eerder. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna vijf jaar.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 1,6 werklozen. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

In mei waren er 352 duizend werklozen volgens de ILO-definitie. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 5 duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in mei uit op 3,9. Dat percentage is even hoog als in de twee maanden daarvoor. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 was de omvang van het bbp 2,8 procent groter.