In het derde kwartaal van 2019 was de omzet van de metaalproductenindustrie 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee doen de metaalproducten het goed ten opzichte van de Nederlandse industrie als geheel; die daalde hiermee voor het derde kwartaal op rij (nu met 6,9 procent). De omzet van de basismetaalindustrie ging wel flink achteruit met 8,1 procent.

De industriebrede omzetdaling wordt niet in alle sectoren op dezelfde manier gevoeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de raffinaderijen en chemie de omzetdaling in het derde kwartaal van 2019 met 8,3 procent het grootst ten was opzichte van een jaar eerder. Binnen deze hoofdbranche vonden de sterkste omzetdalingen plaats in de chemische industrie (12,4 procent), en in de aardolie-industrie (6,6 procent). De afzetprijzen daalden in deze industrie├źn met achtereenvolgens 5,3 en 10,7 procent. Ook in de transportmiddelenindustrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie was de omzet in het derde kwartaal van 2019 gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet was toegenomen in de hout- en bouwmaterialenindustrie; producenten zetten 6,5 procent meer om ten opzichte van een jaar eerder. De omzet was ook licht gestegen in de voedings- en genotmiddelenindustrie (1,3 procent), en de papier- en grafische industrie (0,7 procent).

Producenten industrie positief over 2020
Producenten in de industrie zijn positief gestemd over de verwachte omzet en personeelssterkte in 2020. Per saldo heeft 13 procent van de producenten aangegeven dat ze voor 2020 een hogere omzet verwachten. Daarmee zijn zij minder gunstig gestemd over de omzet dan een jaar eerder, toen nog bijna een kwart van hen positief gestemd was. De verwachtingen voor 2020 met betrekking tot personeelssterkte zijn eveneens positief: per saldo voorziet bijna 9 procent van de ondernemers een toename (een jaar geleden nog bijna 13 procent).

Foto: CBS.nl