Het lijkt erop dat de pensioenen in de metaal volgend jaar niet gekort gaan worden. De door minister Koolmees aangekondigde versoepeling van de regels voor pensioenfondsen, maakt de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 een stuk kleiner. Dat meldt Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) op haar eigen website. PMT was één van de vijf grote pensioenfondsen – samen met ABP, Zorg & Welzijn, Bouwnijverheid en PME (metalektro) – die gezamenlijk een plan bij de minister indienden om de verwachte pensioenkortingen tegen te gaan.

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT, toonde zich in het NOS Journaal tevreden met het jaar uitstel dat de fondsen van de minister krijgen om de financiën op orde te krijgen: “Dit ziet er goed uit. Er waren grote zorgen bij onze achterban, want deze minister houdt nogal van duidelijke en strenge rekenregels. Ze hadden niet verwacht dat hij hier misschien wel soepel mee om zou gaan. Ze hebben echt tegen ons gezegd ‘doe je best om de kortingen te voorkomen’. En dat is gelukt.”

Rust en stabiliteit
Door de nieuwe maatregel wil de minister ‘rust en stabiliteit’ creëren. Pensioenfondsen die te weinig geld in kas hebben krijgen een jaar langer de tijd om te herstellen. Door die ingreep is het afstempelen van het pensioen van 7,8 miljoen deelnemers, verspreid over 27 fondsen, grotendeels van de baan.

Er woedt een maatschappelijke discussie over het korten van de pensioenen. De meeste fondsen hebben moeite aan de wettelijke dekkingsgraad te voldoen door de lage rentestand. Volgens sommige economen is het onredelijk dat deze fondsen verplicht moeten korten, terwijl er volgens hen meer dan genoeg geld in kas is, en de rentestand kunstmatig laag wordt gehouden. Anderen – zoals Klaas Knot, directeur van De Nederlandse Bank – vinden dat fondsen zich moeten wapenen tegen een lange periode van lage rente. “Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties,” is zijn standpunt.

Foto minister Koolmees, Rijksoverheid