Temidden van het door corona gedomineerde nieuws, verdwijnt Brexit een beetje naar de achtergrond. Maar toch wordt daar door de EU en het Verenigd Koninkrijk nog volop over onderhandeld. Met weinig succes. Dus een harde Brexit zonder akkoord zou zomaar eens waarheid kunnen worden, per 1 januari volgend jaar.

De besprekingen gaan op dit moment zo stroperig, dat het afsluiten van een handelsdeal voor het eind van dit jaar niet lijkt te gaat lukken. De EU wil de gesprekken wel oprekken, maar aan Britse kant is verlenging niet bespreekbaar. De sfeer is grimmig en prikkelbaar volgens de NOS. Na de vorige onderhandelingsronde werden over en weer brieven gestuurd met verwijten. De Britse onderhandelaar ergert zich aan de Europese opstelling en vraagt zich af of zijn land “slaafs de EU-standaarden moet volgen en onder het juk moet blijven van het Europese Hof van Justitie”. Ondertussen roept de Britse houding ook irritatie op. Zo laat de Duitse ambassadeur bij de EU vandaag weten: “Het Verenigd Koninkrijk kan niet én volledige soevereiniteit én volledige toegang tot de interne markt van de EU krijgen.”

Harde scheiding niet in belang Nederlandse ondernemers

Als er geen deal komt, is dat voor Nederlandse ondernemers niet gunstig. VNO-NCW vindt dat er een zo soepel mogelijke markttoegang moet zijn voor handel en investeringen over en weer. En dat regels rondom belastingbeleid, staatssteun en mededinging gelijk moeten blijven in het VK en de EU zodat de concurrentie niet vervalst wordt. Ondernemers moeten een goede toegang houden tot de Britse markt tijdens het hele proces van uittreding. Goede overgangsregelingen zijn dus essentieel.

Volgende maand zal Boris Johnson zelf naar Brussel vliegen om onderhandelingen over de Brexit met de Europese Unie verder te voeren. Hij vliegt dan voor het eerst in vier maanden naar Brussel om met de Europese leiders te praten. Algemeen wordt aangenomen dat er voor 1 oktober een akkoord moet liggen. Anders wordt het onmogelijk om dat voor 1 januari te kunnen worden geratificeerd en in werking te kunnen treden.