Het vertrouwen onder producenten in de metaalsector (basismetaal en metaalproducten) is flink toegenomen in februari, van het cijfer 3,8 naar 4,6. Het is al de derde maand op rij dat het vertrouwen onder metaalproducenten toeneemt. In november was het vertrouwen nog onder nul. Van alle deelaspecten die samen het vertrouwen bepalen – verwachte bedrijvigheid, oordeel orderpositie en oordeel voorraden – zijn de metaalproducenten het meest posititief over hun orderpositie.

Ook in de industrie als geheel ging het vertrouwen omhoog, van 2,5 in januari naar 3,7 in februari. Producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn het meest optimistisch. Verder valt op dat de producenten in de transportmiddelenindustrie aanzienlijk minder negatief zijn dan een maand eerder.

Vertrouwen Duitse industriële ondernemers minder negatief
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in februari voor de derde maand op rij minder negatief dan een maand eerder. Ze zijn vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in december met ruim 7 procent in vergelijking met een jaar eerder.