Het aantal Zzp’er in de metaalindustrie is relatief klein, maar groeiend. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Van 2016 tot 2018 groeide het aantal Zzp’ers in de metaalbranche (basismetaal en metaalproducten) van 4,7 procent naar 5,5 procent. Als wordt ingezoomd op beroepen stijgt het aantal ZZP-ende metaalarbeiders en machinemonteurs (het CBS neemt deze samen als één beroepsgroep) van 18.000 vorig jaar naar 21.000 nu.

Zzp’ers komen in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. De afgelopen jaren nam hun aandeel in vrijwel alle branches toe. In sommige sectoren komen meer zzp’ers voor dan in andere, maar nergens zijn zij in de meerderheid. In de landbouw en visserij hebben zij het grootste aandeel: in 2018 was 39 procent van de werkenden er een zzp’er. In die branche werken ook relatief veel zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden, waardoor zelfstandigen er getalsmatig de overhand hebben op werknemers.

Ook in de cultuur, sport en recreatie werken relatief veel zzp’ers. Hetzelfde geldt voor de specialistische zakelijke en overige dienstverlening, waar overigens ook zelfstandigen met personeel zijn oververtegenwoordigd. Grote bedrijfstakken waar relatief weinig zzp’ers werken, zijn het openbaar bestuur en de industrie.