Verduurzaming, (nieuwe) handelsbelemmeringen en technologische ontwikkelingen. Het zijn voor de maakindustrie de belangrijkste drie uitdagingen in de toekomst. En veel bedrijven in de sector zijn er niet goed op voorbereid. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank dat vandaag verscheen. Volgens de bank blijft met name de focus op toekomstige technologische ontwikkelingen behoorlijk achter.

De Rabobank deed onderzoek onder 464 Nederlandse industriebedrijven, waaronder 262 bedrijven uit de maakindustrie. Volgens de bank zijn bedrijven in onder meer de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie en de machine-industrie niet klaar voor de uitdagingen van de toekomst. De bank schrijft:

Uit deze enquête blijkt dat de meeste industriebedrijven de afgelopen jaren zijn gegroeid in omzet, maar dat het merendeel van hen niet is voorbereid op toekomstige uitdagingen die spelen op het vlak van nieuwe technologieën, internationalisering en verduurzaming. Investeringen hangen sterk samen met omzetgroei, maar voor het omgaan met de uitdagingen is meer nodig. Denk daarbij vooral aan de kwaliteit van de eigen managementpraktijken: deze hangt niet alleen samen met omzetgroei, maar ook met de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.

Bijna 80% van de onderzochte bedrijven is onvoldoende voorbereid op nieuwe technologieën, en bijna 60% niet genoeg op duurzaamheid en handelsbelemmeringen. Volgens de bank hangt klaar zijn voor de toekomst vooral samen met de kwaliteit van management. Bedrijven die meer investeren in ‘goede managementpraktijken’ zijn beter bestand tegen toekomstige ontwikkelingen, dan bedrijven die alleen maar investeren in omzetgroei. De bank beschrijft een aantal van die goede praktijken. Heeft een bedrijf een goede balans tussen korte- en lange-termijndoelstellingen, en zijn doelen ambitieus maar haalbaar? Wordt voortgang op bedrijfsprestaties bijgehouden, geanalyseerd en gebruikt om productieprocessen te verbeteren? En wat is de kwaliteit van het personeelsmanagement? Wie dit beter op orde heeft, is beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen, zo schrijft de bank.

Foto: NASA/Ames/JPL-Caltech