Begin deze maand publiceerde het overkoepelende orgaan van de Europese autoindustrie 25 beleidsadviespunten om zo snel mogelijk succesvol – en veilig – weer aan de slag te kunnen in coronatijd. Deze week schaarden de Europese aluminiumproducenten zich achter dit plan, en lichten de belangrijkste ideeën uit.

Bij monde van ovekoepelend orgaan European Aluminium, benadrukken de aluminiumproducenten dat de autoindustrie de belangrijkste afnemer is van aluminium. Als essentiële toeleverancier van de automobielindustrie zijn de Europese aluminiumproducenten dan ook afhankelijk van een snel herstel van de gehele automobielsector. Maar liefst 36% van het Europees aluminium is voor die sector bedoeld. In Europa geproduceerde auto’s bevatten gemiddeld 180 kg aluminium (ongeveer 12% van het gewicht van het voertuig). Van de maatregelen die door de Europese automobielsector worden genoemd om de herstart van de sector te ondersteunen, willen de Europese aluminiumproducenten de nadruk leggen op drie specifieke maatregelen.

Slooppremie voor oude auto’s

Gezien de onzekerheid op de markt ondersteunt European Aluminium een voertuigvernieuwingsplan dat gericht is op het stimuleren van de verkoop van de meest milieuvriendelijke voertuigen. De producenten denken dat bijvoorbeeld de invoering van een slooppremie voor oude auto’s een belangrijke maatregel zou kunnen zijn.

Versnelde goedkeuring nieuwe modellen

Veel goedkeuringsinstanties in Europa zijn door de crisis gesloten of werken met een beperkte snelheid. Dit maakt het voor autofabrikanten moeilijk om nieuwe automodellen die zij op de markt willen brengen, goed te laten keuren. European Aluminium verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten te streven naar een snelle heropening en uitbreiding van deze faciliteiten.

1 miljoen nieuwe oplaadpunten
Er moet flink worden geïnvesteerd in een infrastructuur die duurzame mobiliteit mogelijk maakt. De Europese aluminiummakers roepen beleidsmakers op, om te investeren in een netwerk van 1 miljoen oplaadpunten en tankstations met waterstof.