Ondernemers moeten tegemoet gekomen worden met het terugbetalingen van belastingen. Ze zouden bijvoorbeeld langer uitstel van betaling kunnen krijgen. Dit oppert de Koninklijke Metaalunie naar aanleiding van berichtgeving van MKB-Nederland. In 2 tot 4 jaar zouden de belastingen terugbetaald kunnen worden.

Veel bedrijven maken zware tijden door vanwege het coronavirus en eerdere overheidsmaatregelen. Ondernemers teren op dit moment op hun reserves en veel bedrijven hebben leningen afgesloten om door de crisis te komen. Volgens MKB-Nederland is er een adempauze nodig om ondernemers de ruimte te geven om echt investerend en met behoud van werk uit de crisis te komen.

MKB-Nederland en de Metaalunie opperen dat ondernemers gewoon hun belasting willen betalen aan de overheid, maar dat zij vanwege de uitzonderlijke omstandigheden meer tijd moeten krijgen. Ondernemers hebben tijd nodig om te wennen aan de situatie waar ze in zitten, voor het hervatten van de reguliere belastingverplichtingen is het van belang dat eerst alle vier seizoenen zijn doorlopen voordat wordt gestart met terugbetaling.

Daarnaast benadrukt MKB-Nederland dat er altijd ruimte moet blijven voor maatwerk tussen ondernemers en de Belastingdienst: “Het voorstel geeft ondernemers de ruimte om uiteindelijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Zo helpen overheid en bedrijfsleven Nederland het beste door de crisis.”

foto: Mystic Mabel