metaalsectorWerknemers en gepensioneerden in de metaalsector zullen al in zeer snel (2011), 10 procent van hun pensioen moeten inleveren. Bovendien zullen metaalarbeiders die op hun 62e willen stoppen, een paar jaar langer moeten door werken. Voor werknemers in veel andere sectoren dreigt hetzelfde.

Dat stellen Jan Berghuis en Jos Brocken van FNV Bondgenoten in De Telegraaf.

Volgens Berghuis, tevens werknemersvoorzitter van pensioenfonds PMT (kleinmetaal), en Brocken, in dezelfde functie actief bij pensioenfonds PME (grootmetaal), zijn de lagere pensioenen onontkoombaar nu de beurzen dit jaar nog verder zijn gedaald. En ook de dalende rente ligt de pensioenfondsen ‘zwaar op de maag’.


Donner verergert de problemen

Maar beide pensioenbestuurders geven vooral minister Donner (Sociale Zaken) de schuld. Diens voornemen om de pensioenfondsen niet drie maar vijf jaar de tijd te geven voor het herstel van hun vermogen, zou de problemen alleen maar verergeren.

Donner stelt namelijk als voorwaarde dat de pensioenfondsen periodiek moeten kijken of er binnen die vijf jaar herstel kan optreden, anders moeten er harde maatregelen worden genomen.

Volgend jaar harde ingrepen
Die voorwaarde zal er volgens Berghuis en Brocken toe leiden dat veel pensioenfondsen ertoe worden gedwongen volgend jaar al met harde ingrepen te komen. ‘Donner heeft ons eigenlijk geen vijf jaar de tijd gegeven, maar één jaar’, aldus Brocken.

Volgens Berghuis leidt dit ertoe dat de gemiddelde metaalarbeider er in 2011, 40 euro per maand op achteruit zal gaan. En doordat ook de inflatiecorrectie voor een periode van vijf jaar vervalt, zal de achteruitgang in koopkracht nog veel groter uitvallen.
Bron: Zibb.nl