metaalunieHet kabinet moet in haar aanpak van de recessie ook komen met kleine, gerichte, maatregelen. Hiermee wordt misschien minder breed ‘gescoord’, maar ze zorgen wel snel voor lastenverlichting en geven bedrijven een positieve prikkel. Te denken valt aan vermindering van regeldruk, versnelling van procedures of meer flexibiliteit bij reorganisaties. Ook kleine fiscale ingrepen die rekening houden met de liquiditeit, zoals het herstel van de carry-backmogelijkheden naar tenminste drie jaar, geven veel mkb-bedrijven net dat beetje meer lucht. Het gaat om kleine ingrepen met grote effecten. Dit stelt de Koninklijke Metaalunie in het Metaalunieblad ‘BeleidsVisie’, van deze week.

In haar aanpak van de recessie buigt het kabinet zich met name over grote ingrepen. Ingrepen die enerzijds passen in het kader van bezuinigingen en anderzijds op het stimuleren van economische groei. Op zich is daar niets mis mee. Maar waar in eerste instantie juist die bredere aanpak werkt, is het daarna al snel belangrijk met gerichtere maatregelen te komen, die specifiek voor een bepaalde branche of sector van toepassing zijn, vindt de Metaalunie. Vaak zijn het maatregelen of ingrepen die niet vragen om grote investeringen van de overheid, maar gaat het om aanpassingen van bestaande regels of het simpel laten vervallen ervan.

Als voorbeeld noemt de Metaalunie het herstel van de carry-backmogelijkheden naar tenminste drie jaar. In 2007 is in het kader van een algemene verlaging van de Vennootschapsbelastingtarieven onder andere de fiscale verliescompensatieregeling voor bv’s aangepast. Daarvoor waren verliezen onbeperkt compensabel met toekomstige winsten (carry-forward) en konden ook worden gecompenseerd met winsten uit de afgelopen drie jaren (carry-back). Om een nominale tariefsverlaging mogelijk te maken, is de verliescompensatie sindsdien beperkt tot één jaar carry-back en negen jaar carry-forward. Een herstel van de carry-backregeling van drie jaar verbetert direct de liquiditeitspositie van bedrijven. Het gaat hier niet om een cadeautje, laat staan overheidssteun. Het gaat om geld van ondernemingen, waarmee ze eerder belasting hebben betaald over winsten die uiteindelijk niet zijn gemaakt.
Bron: Metaalunie