metaalunieDe Metaalunie vindt de nieuwe regeling voor deeltijd WW om vakkrachten te kunnen behouden een fopspeen. De forse boete die een werkgever moet betalen als hij het dienstverband met een werknemer beëindigt die gebruik maakt van deeltijd WW, moet van tafel om de regeling praktisch werkbaar te maken. De boete is gelijk aan de helft van de uitkering die werknemer heeft genoten tot de datum van ontslag.

Tot 20 maart jl. gold de regeling werktijdverkorting. In het kort kwam het er op neer dat indien de orderpositie binnen een bepaalde tijd met meer dan 30 procent was afgenomen, in samenspraak met de vakbonden werknemers gedeeltelijk in de WW konden komen. Zij waren dan wel verplicht zich te scholen, dan wel zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. In de nieuwe deeltijdregeling zit geen 30 procent criterium meer en ook is de sollicitatieplicht voor de werknemer verdwenen. Dit maakt de regeling toegankelijker, maar als bezwarend element wordt nu een boete ingevoerd.

Vaak zullen in overleg met de vakvereniging op bedrijfsniveau aanvullende afspraken worden gemaakt voor werknemers die in de deeltijd WW terecht komen. Daarnaast moet de werkgever nog opdraaien voor de scholingcomponent. Immers om voor deeltijd WW in aanmerking te komen moet er een scholingsplan liggen. Mocht op een later tijdstip blijken dat de markt toch niet aantrekt en de werkgever moet alsnog tot ontslag overgaan, dan wordt hij geconfronteerd met een boete. Op deze manier wordt de werkgever dubbel aangepakt. Eerst betaalt hij de sociaalplanregelingen bij deeltijd WW, dan het sociaalplan bij het gewone ontslag en vervolgens een hoge WW-boete. Dit gaat volgens de Metaalunie niet werken.

Het behoud van vakkrachten voor een bedrijf/sector is niet alleen een belang voor een specifieke bedrijf/sector, maar ook voor de BV Nederland. Immers er is in deze werknemers geïnvesteerd en kapitaalvernietiging heeft geen zin. Het is van tweeën een, vindt de Metaalunie. Of de overheid creëert een deeltijdregeling waar het bedrijfsleven wat aan heeft en helpt de werkgevers en werknemers om door deze crisis te komen. Of je zegt als overheid ‘deeltijd WW zien we niet zitten, laat de markt zijn werk maar doen’. Zadel bedrijven en werknemers niet op met een fopspeen waar op bedrijfsniveau veel tijd aan besteed zal worden, maar die bij nader inzien niet gehanteerd kan worden vanwege de grote risico’s. Gelet hierop zal de Metaalunie in haar advisering aan haar leden uiterst terughoudend zijn met betrekking tot de inzet van het deeltijd WW-instrument.
Bron: Metaalunie