16 april 2009

Actie dreigt bij Corus

corus_logoStaalconcern Corus moet snel afspraken maken met de bonden over werkgelegenheid in ruil voor een gematigde loonontwikkeling. Als het concern eind april geen akkoord met ons heeft gesloten, ontketenen wij acties.
Dat zei vakbondsbestuurder Nico Bogaard van CNV Bedrijvenbond donderdag. De vakbonden zijn de houding van Corus bij de onderhandelingen over een nieuwe cao en de reorganisatieplannen zat.

Het bedrijf wil achthonderd van de circa 10.000 banen in IJmuiden schrappen en stelt in de cao-onderhandelingen de nullijn voor.

Afspraken

Nut, noodzaak en omvang van de reorganisatie is volgens de ondernemingsraad nog steeds niet aangetoond”, stellen FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie.

Zij willen harde afspraken maken over werkzekerheid voor iedereen en zij willen geen gedwongen ontslagen.

Actiebijeenkomsten

Donderdag hebben zij actiebijeenkomsten in Velsen belegd om te horen wat de werknemers minimaal van Corus verlangen en hoeveel tijd zij het bedrijf daarvoor geven.

De eerste werd bijgewoond door achthonderd mensen, aldus FNV Bondgenoten. Later donderdag zijn er nog twee.

Volgens Bogaard blijkt duidelijk dat de mensen ”er tabak van hebben”. ”Zij lijken bereid het werk neer te leggen en het gevraagde gekoppelde akkoord (loonmatiging en behoud werk) af te dwingen.”
Bron:Nu.nl