Vandaag zijn de cao-onderhandelingen tussen de werkgevers van de Metaal en Techniek sector (kleinmetaal) en FNV Bondgenoten begonnen. Met als inzet geen loonsverhoging, vele verslechteringen en meer flexibiliteit bij werknemers sturen de werkgevers aan op een confrontatie met de werknemers.

Werknemers willen waardering voor het harde werk dat ervoor zorgde dat de bedrijven de crisis zijn doorgekomen: een fatsoenlijke loonsverhoging van 2,5 procent, met een looptijd van een jaar en dat een uitzendkracht of ZZP’er die vakkracht is hetzelfde verdient als een vaste kracht: voor gelijk werk, gelijk loon.

Tekort aan vaklieden opvangen

Jan Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten: “Deze zeer destructieve houding van de werkgevers leidt tot een verzwakking van de sector. Veruit de meeste bedrijven zijn alweer uit het crisisdal geklommen dankzij de inzet van hardwerkende vaklieden. Het is nu de hoogste tijd om het steeds nijpender wordende tekort aan vaklieden tegen te gaan, maar op deze wijze jaag je de mensen weg of tegen je in het harnas. Terwijl zij juist het verschil kunnen maken om te zorgen voor hoogstaand vakwerk, waarmee je de sector op een voorsprong houdt met kwaliteitsproducten.”

Investeren in mensen

Dat betekent volgens de vakbond investeren in mensen door opleidingen te stimuleren, vaklieden te behouden en te zorgen dat zij op oudere leeftijd nog op een gezonde manier langer door kunnen werken. Berghuis: “ De vaklieden vinden de voorstellen van werkgevers de weg terug naar het verleden. De wervingskracht van de techniek wordt met deze werkgeversvoorstellen kapot gemaakt. Het lijkt er op dat werkgevers de slechte arbeidsvoorwaarden van buitenlandse vaklieden op bijvoorbeeld de Maasvlakte willen toepassen op de vaste vaklieden. Wij willen een fatsoenlijke en gelijke behandeling voor iedereen.”

Matiging bij nette afspraken

De werkgevers stellen voor een cao af te sluiten voor 24 maanden. Zonder een loonsverhoging willen de werkgevers de cao op alle onderdelen verslechteren. Opleiding in eigen tijd, strepen in ouderendagen, afschaffen van grenzen aan werktijden, verlaging van ziektegeld. De werknemers zijn daarentegen bereid om de looninzet iets te matigen bij goede afspraken over pensioen, werkgelegenheid en compensatie voor de verhoging van de ziektekostenpremie. Als de werkgevers daar niet toe bereid zijn, dan willen zij een loonsverhoging van drie procent ter compensatie.

Kaderleden organiseren bijeenkomsten

Ruud Nieuwenhuis, kaderlid en delegatielid: “De kaderleden van de landelijke cao commissie gaan in de eerste helft van maart regionale bijeenkomsten organiseren om de enorme kloof met hun eigen cao voorstellen toe te lichten.” De werknemers en FNV Bondgenoten zien de aanpak van flex, een fatsoenlijke loonsverhoging en het behouden van goede pensioenregelingen als speerpunten voor de nieuwe cao Metaal en Techniek. De Metaal en Techniek-cao geldt voor ongeveer 330.000 werknemers bij ruim 30.000 verschillende bedrijven. De volgende cao-onderhandeling is op 9 maart aanstaande.
Bron:FNV