Grote staalproducenten als JFE Steel Corporation, Nippon Steel en Sumitomo Metal Industries stopten maandag in Japan de productie in hun fabrieken, voornamelijk door het stroomtekort. De gevolgen voor de industrie na de aardbeving en tsunami in Japan worden langzaam duidelijk.
Hoewel de economische gevolgen nog lang niet volledig zijn te overzien, voltrekt zich ook in economisch opzicht een ramp in Japan. De financiële markten en de industrie lijden flink. Naast staalproducenten moeten grote Japanse bedrijven als Honda, Toyota, Daihatsu, Toshiba en Sony hun productie gedeeltelijk of volledig stilleggen, door schade of door stroomtekort.Kopersmelterijen
Twee kopersmelterijen staakten deze week tevens de productie vanwege de stroom tekorten. Minder toevoer door het sluiten van Japanse havens en de beschadigingen aan staalfabrieken zorgen er bovendien voor dat staalprijzen in Azië snel zullen stijgen.

Auto-industrie
Vooral producenten in de auto-industrie en de semiconductor worden zwaar getroffen door het natuurgeweld. Die problemen zullen doorwerken in de toeleverketen wereldwijd, aangezien Japan bijvoorbeeld 40 procent van de wereldwijde productie van semiconductors voor haar rekening neemt.

Toyota besloot maandag haar fabrieken te sluiten, waardoor de autoproductie verlaagd wordt met 40 duizend auto’s.

Bron:Vraag en Aanbod