20 januari 2012

Pensioenen fors omlaag

De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen per 1 april volgend jaar te worden verlaagd met 6 à 7 procent. Pensioenfonds PMT, het grootste fonds in de metaal, noemt het onvermijdelijk dat de pensioenen worden gekort als de crisis aanhoudt. Ook PME, een kleiner fonds in de metaal, waarschuwt voor pensioenverlagingen.

Eind 2011 bedroeg de dekkingsgraad van PMT 88,5% ondanks een fors toegenomen belegd vermogen van 40,9 miljard. Volgens het herstelplan had eind 2011 een dekkingsgraad van circa 95% gehaald moeten zijn. De dekkingsgraad van PMT ligt dus onder het herstelpad van het fonds.

Vorig kwartaal heeft PMT haar deelnemers, werkgevers en gepensioneerden per brief geïnformeerd dat bij voortdurende economische omstandigheden een kortingsmaatregel tussen 6 en 9% per 1 april 2013 aangekondigd zou kunnen worden. Op basis van de huidige dekkingsgraad van 88,5% komt PMT uit aan de onderkant van deze bandbreedte. Half februari wordt duidelijk welke maatregelen PMT daadwerkelijk zal inzetten om op het herstelpad te komen. Het bestuur zal dan een besluit hebben genomen over een mix van aanvullende maatregelen waaronder een (tijdelijke) kortingsmaatregel.

De dekkingsgraad van PMT wordt negatief beïnvloed door twee oorzaken. PMT is een relatief jong fonds met voornamelijk mannelijke deelnemers die fulltime werken. Hierdoor is PMT extra gevoelig voor de gevolgen van het langer leven. Het fonds heeft hier de afgelopen jaren 13% extra vermogen voor moeten reserveren. Door de lage leeftijd van haar deelnemers heeft PMT langer verplichtingen die worden berekend met de lage rente. Dat maakt PMT extra gevoelig voor de effecten van de lage rente. Wanneer het fonds eind 2012 haar herstelpad (ca. 100%) niet heeft gehaald, zullen de aanvullende maatregelen per 1 april 2013 worden uitgevoerd.

Directeur Guus Wouters, directeur van pensioenfonds PMT, sprak vanmorgen op Radio 1 van ‘een pijnlijke aankondiging’. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het fonds rechtstreeks in de portemonnee van de gepensioneerden ingrijpt. Volgens hem zijn er drie dingen nodig om de dreigende kortingen te voorkomen: er moet een einde komen aan de eurocrisis, de rentestanden moeten beter in evenwicht komen met wat we vanuit de historie gewend zijn en het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten tussen werkgevers en werknemers moet snel uigewerkt worden, zodat de pensioenleeftijd omhoog gaat..

Volgens FNV Bondgenoten is het beeld dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen schetsen ‘dramatischer dan nodig’. Met een ‘realistischer’ bepaling van de rentestanden op zowel de korte als de lange termijn, zouden sommige fondsen minder of niet hoeven te korten, stelde bestuurder Willem Noordman van FNV vanmorgen.

De Nederlandsche Bank maakte onlangs bekend dat 125 pensioenfondsen dit jaar moeten aankondigen dat ze de pensioenen zullen verlagen. De maatregel wordt dit voorjaar aangekondigd, maar gaat pas op 1 april 2013 in. Volgens bankpresident Knot treft de korting zo’n 40 procent van de mensen die bij een fonds zijn aangesloten. De Nederlandsche Bank heeft met het oog op de “uitzonderlijke macro-economische effecten” besloten dat fondsen niet meer dan 7 procent hoeven te korten.
Bron:Metaalnieuws