cbsHet vertrouwen van de industriële ondernemers is in november toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 in oktober naar 4,0 in november. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten in de industrie waren in november aanzienlijk positiever over de productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze ook positiever over hun voorraden gereed product en orderportefeuille.

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in september 0,7 procent hoger lag dan in september 2014. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer.

Bron: CBS