ECN NederlandEnergieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een technologie ontwikkeld die het afvangen en opslaan van het broeikasgas koolstofdioxide uit de industrie veel efficiënter maakt.

De door ECN ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om met 50 procent minder energieverbruik evenveel CO2 af te vangen. In 2017 neemt het Zweedse staalconcern SSAB een eerste installatie in gebruik die dagelijks 14 ton CO2 zal afvangen.

“Doel van de pilot is om aan te tonen dat bij onze techniek de energie die je hiervoor moet gebruiken veel minder is dan bij concurrerende technieken”, zegt Paul Cobden van ECN. “Als je dit wereldwijd toepast kun je gigatonnen aan CO2-uitstoot besparen. Dat is bijna net zoveel als wat alle kolencentrales uitstoten en op het wereldwijde totaal van 35 miljard ton een substantiële vermindering.”

Duurzamer staal dankzij klei

ECN werkt sinds 2002 aan de CO2-afvangtechnologie. De Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS)-technologie is volgens ECN 40 procent goedkoper dan concurrerende oplossingen voor CO2-opslag. SEWGS werkt met een kleiachtig materiaal. Het Nederlandse Kisuma Chemicals levert dit materiaal voor de Zweedse pilot.

Waar de energievoorziening kan overstappen op CO2-arme, duurzame bronnen is het voor staalfabrikanten en andere industrieën bijna onmogelijk om te produceren zonder fossiele brandstoffen. Ook deze sectoren moeten de eigen CO2-uitstoot echter snel reduceren.

De technologie van ECN levert een pure stroom CO2 die gebruikt kan worden om er hernieuwbare brandstoffen mee te maken. Cobden: “Als deze technologie zich bewijst, maken we een grote sprong voorwaarts in de afvang van CO2.”

De Europese Unie ondersteunt het project met een subsidie van € 13 mln. Naast ECN, SSAB en Kisuma is ook de consultancytak van Tata Steel betrokken. In totaal telt het onderzoeksconsortium tien leden.