cbs_logo_rgbHet CBS bericht vandaag dat het economisch beeld deze maand november gunstiger is dan in de voorgaande maanden. De totale economie groeide met 0,7%. Volgens het CBS wordt de economie door verschillende factoren aangejaagd. In zogenaamde Conjunctuurklok, waarmee een groot aantal economische indicatoren naast elkaar worden gemonitord, is te zien dat bijna al die indicatoren beter presteren dan hun langjarige trend. Zo is het vertrouwen van de industriële producenten opnieuw toegenomen en herstelt daarmee verder van de forse daling in augustus. De toename is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Ook in het derde kwartaal van 2016 zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is meer geïnvesteerd in computers. 

De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal van 2016 wat kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide ongeveer twee keer zo sterk als de uitvoer van Nederlands product. Positieve uitzonderingen zijn (basis)metaalproducten en machines, voedingsmiddelen en farmaceutische producten. Hiervan groeide de export dit kwartaal beduidend ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4 procent hoger dan in september 2015. De stijging is wat groter dan in augustus. Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst. De productie van de basismetalenindustrie en metaalproductenindustrie bleef echter in het derde kwartaal van 2016 met respectievelijk -1% en -0,5% wel iets achter.