In 2017 stijgen de lonen in de metaal, net als die van de meeste andere werknemers. Dit blijkt uit cijfers die HR- en salarisdienstverlener ADP bekend heeft gemaakt. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers. Er zijn verschillende factoren verantwoordelijk voor de salarisstijging. Een daarvan is het feit dat werkgevers met lagere pensioenpremies te maken krijgen.

Ook werkgevers in de metaalsector zien een lichte daling van de pensioenpremie. Zij betalen 0,61 procentpunt minder sectorpremie. Voor een werknemer met een modaal inkomen draagt een werkgever maandelijks 10 euro minder af. Voor medewerkers met een minimumloon stijgen de werkgeverslasten wel iets.