De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproductenindustrie was in november 1,7 procent hoger dan in november 2015, maakte het CBS vandaag bekend. De metaal blijft daarmee iets achter bij de stijging van de Nederlandse industrie als geheel; die bedroeg 2,9%. 

Bijna alle sectoren konden een stijging noteren. Zo produceerde de elektrische-apparatenindustrie in november 10,0 procent meer dan in november 2015. Ook de productie van de transportmiddelen-, chemische, rubber- en kunststof- en de machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische industrie kromp daarentegen aanzienlijk.

Positieve trend

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november steeg de productie met 1,4 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.