De Nederlandse conjunctuur presteert op alle indicatoren beter dan de langjarige trend. Dat blijkt uit de Conjunctuurklok van het CBS, die vandaag opnieuw werd geüpdatete. De Conjunctuurklok geeft een algemeen beeld van de Nederlandse economie. Daarvoor wordt niet alleen gekeken naar de prestaties ten opzichte van de langjarige trend maar ook naar die ten opzichte van vorige maand. En ook vanuit dat perspectief is het nieuws goed. Alle indicatoren scoren beter dan vorige maand, op één na. De omvang van de investeringen daalde iets.

We lichten een aantal cijfers uit de Conjunctuurklok uit.

Het producentenvertrouwen steeg in februari naar de hoogste stand in ongeveer 9 jaar. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,4 procent groter dan in januari 2016. Dat gold ook voor investeringen in personenauto’s, machines, vrachtauto’s en bestelwagens.

Het volume van de goederenexport was in januari 5,7 procent groter dan in januari 2016. De stijging is iets kleiner dan in de voorgaande maand. In januari groeide vooral de export van machines en apparaten, (basis)metaal- en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent hoger dan in januari 2016. De stijging is een stuk kleiner dan in december. Al 16 maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In februari 2017 zijn er 45 bedrijven minder failliet verklaard dan in januari 2017. De meeste faillissementen in februari zijn uitgesproken in de handel.

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2016 met 62 duizend toegenomen. Dat is de grootste toename in 9 jaar tijd. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal ruim 300 duizend banen bijgekomen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 139 duizend hoger. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend.

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari uit op 473 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen.