De ondernemingsraad van Duitse ThyssenKrupp sprak zich al stevig uit tegen een fusie, net als de Duitse vakbonden. Nu doet de centrale ondernemingsraad (cor) van de Nederlandse tak van Tata Steel opnieuw hetzelfde. Volgens het FD is de centrale ondernemingsraad (cor) van mening dat de fusie voorbijgaat aan de belangen van werknemers en dat de gevolgen door een dergelijke fusie ‘aanzienlijk’ zullen zijn voor werknemers in de ondersteunende diensten van Tata Steel Europe. Twee maanden geleden sprak de centrale ondernemingsraad zich ook al tegen de fusie uit.

En er is meer slecht nieuws voor de bestuurders van beide bedrijven die nog steeds in fusiegesprekken verwikkeld zijn. Volgens The Guardian waarschuwt The Pensions Regulator – een Britse overheidsinstantie die toezicht houdt op pensionfondsen – voor moeilijkheden bij een eventuele fusie. ThyssenKrupp is terughoudend bij het overnemen van de pensioenverplichtingen van Britse Tata Steel-arbeiders. Er wordt door beide partijen daarom gekeken naar een oplossing waarbij de Britse overheid garant staat. Maar volgens de toezichthoudende dienst kan die garantstelling problemen opleveren voor het totale pensioenfonds van álle Britse staalarbeiders.