Op basis van foutieve data van het CBS berichtte Metaalkrant gisteren dat de aanvoer en afvoer van metaal en metaalproducten per binnenvaartschip in 2016 flinke veranderingen lieten zien ten opzichte van 2015. Het CBS stuurde ons daarop vervolgens een bericht dat de data waar het bericht op was gebaseerd door het CBS niet goed waren samengesteld. Aanvoer en afvoer waren in de statistieken verwisseld. Op basis van de juiste data die nu aan Metaalkrant zijn verschaft valt op te maken dat er toch geen grote verschillen te melden zijn.

De juiste data

In 2016 werd er 3,66 miljoen ton metaal en metaalproducten vanuit Nederland per binnenvaartschip naar het buitenland vervoerd (vooral naar Duitsland). Dat is een stijging van 4,6%. De aanvoer vanuit het buitenland daalde met 8,5% van 2,36 miljoen ton naar 2,16 miljoen ton.

Binnenvaartschepen vervoerden in 2016 ruim 12,21 miljoen ton metaal en metaalproducten over Nederlandse binnenwateren. Dit is 0,25 procent meer dan in 2015.

Foto: E. Dronkert