Het gaat op veel fronten goed met metaalindustrie. Dat blijkt uit cijfers van de CBS Kwartaalmonitor Industrie die vandaag door het CBS is geopenbaard. De dagproductie is gestegen, en de stijging van de omzet laat zelfs dubbele cijfers zien. En ook het saldo van oprichtingen van nieuwe bedrijven ten opzichte van het aantal opheffingen laat een stijgende trend zien.

Productie en omzet

Gecorrigeerd voor werkdagen nam de productie in januari tot en maart 2017 met 2,2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. En ook met de omzet gaat het goed. In de basismetaal- en metaalproductenindustrie nam de omzet het eerste kwartaal van 2017 met 11,7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De grootste bijdrage aan de groei kwam van de buitenlandse markt (+16,4 procent), maar ook binnen Nederland nam de omzet in deze branche toe (+5,5 procent). De afzetprijzen stegen het eerste kwartaal met 6,6 procent. In het binnenland stegen de prijzen minder hard (+5,5 procent) dan op de buitenlandse markt (+8,1 procent).

Oprichtingen en opheffingen

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 180 bedrijven opgericht in de metaalindustrie. Dat is een stijging van 16% ten opzicht van het eerste kwartaal in 2016. Verder zijn er 135 bedrijven opgeheven; precies evenveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het aantal opheffingen in de basismetaalindustrie iets toenam, terwijl deze in de metaalproductenindustrie iets afnam.

Personeel en productieverwachtingen

In de metaalindustrie zijn de verwachtingen met betrekking tot de personeelssterkte voor het eerst in drie jaar positief. Per saldo verwacht 10 procent van de ondernemers een groei van het personeelsbestand. Volgens per saldo 20 procent van de ondernemingen in de metaalindustrie zal de productie in het tweede kwartaal naar verwachting stijgen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn ondernemers daarover nog positiever gestemd. Ook de verwachtingen voor het economisch klimaat zijn voor het tweede kwartaal gunstig. Vorig jaar werd per saldo nog een verslechtering van het economisch klimaat verwacht. Dit jaar voorziet per saldo 12 procent van de ondernemers een toename van de verkoopprijzen in het tweede kwartaal.

Foto: Remco van der meer